Autorské práva

Žiadne z videí, ktoré sú uvedené na stránke FILMIS.EU sa nenachádzajú priamo na serveri prevádzkovateľa tejto stránky. Videá boli verejne sprístupnené prevádzkovateľmi iných webstránok, ktorí zodpovedajú za dodržiavanie autorských práv. Z vyššie uvedených dôvodov sa prevádzkovateľ stránky FILMIS.EU nedopúšťa porušenia zákona o autorských právach.

Vzhľadom na to, že embedovanie (odkazovanie na videá) bolo Európskym súdnym dvorom vyhlásené ako legálne, prevádzkovateľ neporušuje autorské práva, keďže jeho stránka iba odkazuje na obsah uložený na externom serveri a nad týmto obsahom nemá kontrolu. Viac k tejto téme je uvedené na nasledujúcich odkazoch:

https://www.scribd.com/doc/244360017/EuGH-C-348-13-Framing
https://edri.org/cjeu-embedding-copyright-infringement/
https://torrentfreak.com/embedding-copyright-infringement-eu-court-rules-141025/

Nakoľko videá uvedené na tejto stránke už boli sprístupnené verejnosti prevádzkovateľmi iných webstránok, teda v tomto prípade nejde o verejný prenos, ale iba o použitie embedovacích kódov, ktoré podľa SOZA nepodlieha licencovaniu podľa platného Autorského zákona.

Priamo na serveri prevádzkovateľa stránky FILMIS.EU nie je uložený žiaden obsah, ktorý podlieha ochrane autorských práv. Obsah uvedený na tejto stránke pochádza z externých zdrojov, s ktorými táto stránka nemá žiadnu spojitosť a nemá nad nimi kontrolu. Keďže používatelia stránky na ňu môžu prispievať obsahom v rôznej forme, prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah filmov na stránke, nakoľko prevádzkovateľ vystupuje iba ako sprostredkovateľ externého obsahu, ktorý už bol verejne sprístupnený prevádzkovateľmi iných webstránok a za ochranu autorských práv sú zodpovední poskytovatelia, ktorí tento obsah hostujú.

Prevádzkovateľ tejto stránky nemá vedomosť o porušovaní autorského zákona, spôsobeného odkazmi uverejnenými tretími stranami a dbá na dodržiavanie všetkých zákonov, a preto v prípade zistenia akéhokoľvek sporného obsahu kontaktujte priamo prevádzkovateľov serverov, kde je sporný obsah uložený. Takýmto spôsobom je potrebné postupovať aj v prípade uplatnenia si autorských práv, či žiadosti o odstránenie obsahu chráneného autorskými právami, nakoľko prevádzkovateľ tejto stránky nemá nad sporným obsahom kontrolu, nakoľko nie je uložený na serveri, ktorý vlastní, ale iba na obsah odkazuje legálnym spôsobom.