Pravidlá používania cookies

Všeobecné pojmy „Portál“, „Prevádzkovateľ“ a „Užívateľ“, ktoré sú uvádzané ďalej v tomto dokumente, sú definované v podmienkach používania.

Prečo sa používajú súbory cookies?

Na účely zlepšovania služieb, prispôsobenia obsahu Portálu, prispôsobenia reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti na Portáli sa používajú súbory cookies a im podobné technológie.

Čo sú súbory cookies?

Súbory cookies sú malé textové súbory, obsahujúce rôzne informácie z navštívených internetových stránok. Ukladajú sa do internetového prehliadača pri návšteve stránky alebo pri pohybe po stránke či inej interakcii so stránkou. Obsahujú názov navštívenej stránky, názov informácie, definovanú hodnotu a dobu platnosti danej informácie. Pri ďalšej návšteve internetovej stránky, ktorá súbor cookie vytvorila, sú jej informácie zo súboru poskytnuté na spracovanie.

Internetové stránky si takýmto spôsobom môžu pamätať informácie o návšteve, napríklad preferovaný jazyk, zobrazenie jednotlivých prvkov, prihlásenie, alebo iné nastavenia. Súbory cookies sú preto dôležité pre celkové zjednodušenie prehliadania webu.

Súbory cookies nepoškodzujú počítač ani iné zariadenia používané na prehliadanie internetu, nemôžu preskúmavať počítač alebo iné zariadenia, prípadne čítať v nich uložené dáta. Viac o súboroch cookies je možné nájsť na stránkach All About Cookies.org alebo What Are Cookies?.

Aké cookies sú používané na Portáli?

Z hľadiska doby platnosti sú na Portáli používané dva typy cookies:

  • Dočasné cookies (session cookies) sú k dispozícii počas konkrétnej návštevy Užívateľa na Portáli – po ukončení návštevy, resp. po zatvorení prehliadača sa automaticky zmažú a nie sú k dispozícii pre ďalšie Užívateľove návštevy.
  • Trvalé cookies (long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení Užívateľa na dobu určitú alebo neurčitú, a to aj po skončení prehliadania Portálu a zatvorení prehliadača, a môžu tak byť použité pri ďalšej návšteve Užívateľa z daného zariadenia.

Podľa účelu použitia je možné cookies používané na Portáli rozdeliť na:

  • Základné – Sú nevyhnutné pre správne fungovanie Portálu a používanie jeho základných funkcií, ako prihlásenie do Užívateľského konta a pod. Nezhromažďujú žiadne osobné informácie o Užívateľovi ani informácie použiteľné na marketingové účely či históriu prehliadania Internetu.
  • Funkčné – Slúžia na zapamätanie nastavení a poskytovanie služieb s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri používaní Portálu, napríklad pre automatické vyplnenie formulárov, zapamätanie vyhľadávania a pod.
  • Analytické – Slúžia na spracovanie štatistík návštevnosti a využívania služieb Portálu a jeho jednotlivých častí a na analýzu správania sa Užívateľov na Portáli, pričom nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť totožnosť Užívateľa. Všetky zozbierané údaje sú anonymné a slúžia výlučne na vlastné technické a marketingové účely Prevádzkovateľa.
  • Reklamné – Slúžia na optimalizáciu zobrazovanej reklamy na Portáli a zvýšenie efektívnosti marketingovej komunikácie zadávateľov. Umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na základe sledovania správania Užívateľa na Internete, sú ale anonymné a neumožňujú identifikovať konkrétnu osobu. Údaje z týchto cookies získavajú priamo prevádzkovatelia reklamných systémov a Prevádzkovateľ k nim nemá prístup.

Súbory cookies na Portáli môžu pre svoje fungovanie využívať aj integrované služby tretích strán, a to prevažne na analytické a reklamné účely, či za účelom napojenia Portálu na sociálne siete a možnosti zdieľať obsah Portálu na sociálnych sieťach, napr. Google Analytics, Google AdSense, Facebook alebo AddThis.

 

Súhlas s používaním cookies

Užívateľ prehliadaním Portálu udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas s používaním cookies v súlade s nastavením prehliadača Užívateľa a zároveň vyjadruje akceptovanie podmienok používania Prevádzkovateľa a zásad spracúvania a ochrany osobných údajov.

Zakázanie cookies

Väčšina internetových prehliadačov je po inštalácii predvolene nastavená na automatické prijímanie súborov cookies https://erektilemed.de/. Pokiaľ si Užívateľ nepraje ukladať súbory cookies, môže tak urobiť v nastaveniach prehliadača, rovnako tak môže zmazať už existujúce súbory cookies. V prípade zmazania alebo úplného zakázania cookies môže prísť k znefunkčneniu niektorej časti alebo celého Portálu.

Návody na vymazanie alebo blokovanie súborov cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch:

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ môže tieto Pravidlá používania cookies kedykoľvek meniť a aktualizovať. Aktuálne znenie tohto dokumentu bude vždy zverejnené na stránke FILMIS.EU, a to najneskôr v deň nadobudnutia platnosti.

Aktuálne znenie Pravidiel používania cookies nadobudlo platnosť 27.10.2019.